Користувач веб-сайту громадської мережі «Суспільна альтернатива» http://suspilnaalternatyva.net  (далі – Сайт) діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Користувач бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язані з можливою участю в пропозиціях, розміщених на Сайті.

Користувач Сайту дає згоду на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, зберігання, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Адміністрація Сайту має право надавати доступ та передавати персональні дані Користувача третім особам без будь-яких додаткових повідомлень про це, та не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірних дій третіх осіб.

Приймаючи пропозиції розміщені на Сайті, і заповнюючи форми на Сайті, кожен Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами, викладеними у цій Угоді, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Адміністрацією Сайту.